néptánc

Néptánc foglalkozások a himesházi tájházban

 

Témavezető szakember: Krammné Mezei Anikó

 

 

Néptánccsoport bemutatása

 

Himesházán több évtizedes hagyománya van a német nemzetiségi népzene és énekkultúra ápolásának. A II.világháború előtt komoly fúvószenekari múlttal rendelkezett a falu, amit a 70es évekig sikerült ápolni, fenntartani. Azután sajnos támogatás és egyéb lehetőségek hiányában kialudt a mozgalom.

 

Az énekkultúra ápolásának területén mindig aktív volt a falu németajkú lakossága. A német nemzetiségi vegyes kórus a 70es években résztvevője volt a „Reicht brüderlich die Hand” versenyeinek, német vegyes kórus működött a 80as évek végéig. Az egyházzenei hagyományok ápolására is nagy hangsúlyt fektettek, ennek nyomán merült fel 1995-ben lelkes fiatalokban az ötlet, egy egyházi kórus alapítására.

 

1991 szeptemberében indultak el az első német néptáncos foglalkozások Krammné Mezei Anikó vezetésével. A tanév kezdetén az első három osztályból összesen 16 gyerek járt rendszeresen próbákra. Fellépési lehetőség a falu kulturális rendezvényein nyílt, évi egy-két alkalommal.

 

A taglétszám évről évre emelkedett, és 2001-ben, amikor a csoport 10 éves jubileumát ünnepelte, már 3 korcsoportban kb. 60 taggal folyt a néptánc oktatás: utánpótlás, gyermek és ifjúsági csoportokban.

 

A modern kor hozta változás, hogy már nem él egy fedél alatt több generáció, mint ahogy az faluhelyen régen megszokott volt. Így a gyerekek a mindennapi életben nem tapasztalhatják meg nagyszülőktől, dédszülőktől az évszázadok óta őrzött kulturális értékeknek a szépségeit. Ezt a közvetlen megtapasztalást próbálja pótolni az a hagyományőrző tevékenység, ami a néptánc foglalkozások keretében folyik, erősítve a gyerekekben a nemzetiségi hovatartozást, népi kultúránk értékeinek megbecsülését.

 

A német néptánc foglalkozások célja a helyi német gyerekjátékok, kiszámolók, a német népdalok, gyerektáncok megismertetése és megszerettetése.

 

További céljuk a helyi német népviselet megismertetése és színpadra állítása. A néptánc és népzenei kultúra helyi sajátosságainak megőrzése, ápolása és továbbadása.

 

A csoport tagja a Baranyai Német Táncegyesületnek. Több ízben vettek már részt a Baranyai Német Gyermektánc Fesztiválon. 2005-ben a Himesházi Gyermektánccsoport volt a házigazdája az V. Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztivál déli előválogatójának, amin Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megye német gyermektánccsoportjai léptek fel, közel 550 résztvevővel.

 

Fennállásuk óta a legnagyobb rendezvényük a Hagyományőrző sváb lakodalmas lebonyolítása volt 2005 augusztusában.

 

Az elmúlt 21 év során eredményesen szerepeltek hazai és regionális fesztiválokon, és nagy sikert arattak külföldön, 1999-ben Himesháza németországi testvérfalujában Rasdorfban, és 2001-ben Ulmban.

 

2011 októberében ünnepelte a csoport megalakulásának 20 éves jubileumát.

 

A rendezvényre meghívást kaptak az egykori tagok, azok családtagjai és barátai.

 

 Visszatekintés és közös ünneplés volt ez a jubileumi műsor, melynek keretében fényképeken, gyermek rajzokon és rövid beszámolók formájában összegezték az elmúlt húsz év munkáját és eredményeit. A cél az volt, hogy az egykori és jelenlegi tagok együtt szerepelhessenek, és átéljék a közös táncolás örömét, saját maguk és mások szórakoztatására. Jó alkalom volt arra is, hogy köszönetet mondjanak a családoknak, akik a húsz év során mindig támogatták a csoport munkáját. Példamutatás is egyben a hazai német nemzetiségi hagyományok, a néptánc, népzene és népdalkincs ápolására.

 

 A Gyermektánccsoport jelenleg 2 korcsoportban, 44 taggal működik. A néptánc foglalkozások helyszíne a Himesházi Általános Iskola. A csoport vezetője a megalakulás óta Krammné Mezei Anikó, német néptáncoktató. Állandó zenei kísérőjük Umstädter Ervin, zenepedagógus.

 

2012. árpilisában a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa által megrendezett VIII. Országos Gyermektánc Fesztivál döntőjében, Solymáron a csoport „Ezüst” minősítésben részesült.

 

Néptánc és népzene Himesházán

 

Himesházán mindig komoly hagyománya volt a népzene és énekkultúra ápolásának. A II. világháború előtt komoly fúvószenekari múlttal rendelkezett a falu, amit az 1970-es évekig sikerült ápolni, fenntartani. Azután sajnos komolyabb támogatás és szervező erő hiányában kialudtak ezek a törekvések. Az énekkultúra területén is mindig aktív volt a falu németajkú lakossága. A német nemzetiségi vegyes kórus az 1970-es években komoly résztvevője volt a „Reicht brüderlich die Hand” versenyeinek, vegyes kórus működött az 1980-as évek végéig. Az egyházzenei hagyományok ápolására is mindig nagy hangsúlyt fektettek a településen, sajnos az utánpótlásról nem igazán gondoskodott senki. Így merült fel lelkes fiatalokban az ötlet és igény, egy egyházi kórus alapítására.

 

A Himesházi Ifjúsági Egyházi Kórus 1995-ben alakult. A kórus vezetője Krammné Mezei Anikó, zenei kísérő a megalakuláskor Auth Krisztián. A kórus tagjai jó énekhangú, az egyházi dalokat kedvelő, vallásukat gyakorló középiskolás és egyetemista lányok voltak. Az évek múlásával átalakult a kórus összetétele. A jelenlegi tagok felnőtt, két- és háromgyermekes anyukák. A kórus jelenlegi létszáma 9 fő, zenei kísérő Umstädter Ervin. Az előadott dalok, kórusművek magyar, német és latin nyelvűek. Több ízben kaptak már meghívást a környező falvak egyházi ünnepeire és esküvőkre, valamint a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiója által kéthetente vasárnap sugárzott német nyelvű szentmisére, a pécsi belvárosi templomba is. Megalakulásuk óta minden hónap utolsó vasárnapján ifjúsági misét tartanak, amelyen közreműködnek. Az egyházi ünnepeken, esküvőkön, keresztelőkön énekelnek vidám, modern feldolgozású dalokat, de fontosnak tartják az egyházzenei hagyományok ápolását és fenntartását is, így repertoárjukban szerepel számos német egyházi népének is.

 

A néptánc oktatás több mint húsz éves hagyományra vezethető vissza Himesházán. 1991 szeptemberében, a tanév kezdetén indultak el a foglalkozások, heti 1 alkalommal. Induláskor az első három osztályból volt összesen kb. 12-16 gyerek, akik rendszeresen jártak próbákra. Fellépési lehetőség a falu kulturális rendezvényein nyílt, évi egy-két alkalommal. Ez a létszám évről évre emelkedett, és 2001-ben, amikor a néptánc csoport a 10 éves jubileumát ünnepelte már 3 korcsoportban, kb. 60 taggal folyt a táncoktatás: utánpótlás, gyermek és ifjúsági csoportokban. 2006-ig működött az ifjúsági tánccsoport 16 fővel, amely azóta sajnos megszűnt.

 

A német néptánc foglalkozások célja a magyarországi német, és ezen belül a helyi német gyerekjátékok, versek, kiszámolók, a német népdalok, néptáncok gyűjtése, megismertetése és megszerettetése, néptánc hagyományok ápolása, továbbá a helyi német népviselet megismertetése és színpadra állítása. A néptánc és népzenei kultúra helyi sajátosságainak megőrzése, ápolása és továbbadása.

 

Jelenleg működő csoportjaik heti egy alkalommal tartanak próbát, az általános iskolában. A néptánc csoport vezetője Krammné Mezei Anikó, állandó zenei kísérő Umstädter Ervin zenepedagógus. Az elmúlt 20 év során eredményesen szerepeltek hazai és regionális fesztiválokon, és nagy sikert arattak külföldön, 1999-ben a németországi testvérfaluban, Rasdorfban és 2001-ben Ulmban.

 

A csoport tagja a Baranyai Német Táncegyesületnek. Több ízben részt vettek már az egyesület által szervezett Baranyai Német Gyermektánc Fesztiválon. 2005-ben Himesháza volt a házigazdája az V. Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztivál déli előválogatójának, amin Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megye csoportjai vettek részt, közel 550 fellépő gyerekkel. Fennállásuk óta a legjelentősebb rendezvényük a II. Hagyományőrző sváb lakodalmas játék megszervezése és lebonyolítása volt 2005 augusztusában.

 

A taglétszám az utóbbi években sajnos a gyermeklétszámmal arányosan csökkent, egyre kisebb az érdeklődés a népi táncok, a hagyományőrző tevékenységek iránt. Sajnos nem tudják felvenni a versenyt a számítógépes játékokkal, az Internettel, a modern tánccal. Céljuk ezzel együtt továbbra is a német néptánc hagyományok ápolása, továbbadása, megszerettetése a fiatal generációkkal, akik a családjuk révén már nincsenek mindennapi kapcsolatban a német nyelvjárással, a népszokásokkal, hagyományokkal. A modern kor hozta magával azt a változást, hogy már nem él egy fedél alatt több generáció, mint régen, így a gyerekek nem tapasztalhatják meg testközelből nagyszülőktől, dédiktől ezeknek az évszázados hagyományoknak a szépségeit, értékeit. Ezt próbálja helyettesíteni, részben pótolni az a hagyományőrző tevékenység, ami a foglalkozások keretében folyik, ezzel is erősítve a gyerekekben a nemzetiségi hovatartozásukat, kulturális értékeiket.