tájház szövetség

Magyarországi Tájházak Szövetsége

 

Tájház Szövetség

Szervezetünk elsődleges célja a magyarországi és a határon túli magyar vonatkozású tájházak szakmai érdekérvényesítésének biztosítása, a folyamatos képzés és önképzés megteremtése, a szakszerűen berendezett, megőrzött, és a közösség számára hasznos néprajzi gyűjtemények működésének segítése.

 

Magyarországon ma közel 300 tájház található és több, mint 100 határon túli, magyar vonatkozási tájházról, néprajzi gyűjteményről tudunk. Mindezen tájházak érdekképviseletére, szakmai koordinálására alakult 2002. november 26-án a Tájházszövetség, mely szervezet az elmúlt években a tájház hálózat jelentős része számára teremtett meghatározó és maradandó értékű közösségi és szakmai programokat.

 

A tájház szövetség céljainak megvalósítását regionális elnökségi hálózat segíti, melyben helyet kapnak a hazai szlovák, német és horvát nemzetiségek tájházainak képviselői, valamint a határainkon túli magyar tájházak ügyét felvállaló elnökségi tagok is.

 

Szakmai tevékenységeink közül a Tájházi Műhely elnevezésű képzési sorozat, a Tájházi Akadémia, majd a „Tájházvezetési ismeretek” címmel 2012. áprilisában megjelent kiadványunk biztosította az eddigiekben a tájházakra vonatkozó speciális ismeretek megszerzését

 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége által szervezett országos és regionális találkozók rendszere nemcsak szakmai továbbképzés lehetőségét teremtette meg, hanem lehetőséget nyújtott a programoknak helyszínt adó települések, régiók tájházainak bemutatására is. Örvendetes, hogy a Tájházszövetségbe bekapcsolódott határon túli magyar tájházakhoz köthetően Szlovákiában, a Vajdaságban és a Partiumban is évente hasonló rendezvények valósulnak meg.

 

Tájház szövetségünk kiadványa, a Tájházi Hírlevél évi négy füzete nyomtatott és elektronikus formában egyaránt tudósít a megvalósult rendezvényekről, bemutatkozási lehetőséget biztosít tájházi gyűjtemények számára, ugyanakkor képzési segédleteket is megjelentet.

 

A szervezet által évente adományozható elismerés, „Az év tájháza” díj is hozzájárul a jó példák, gyakorlatok elismeréséhez és közvetítéséhez.

 

A Tájházszövetség hathatósan közreműködik információs, turisztikai tájékoztató kiadványok közreadásában, segíti az országos turisztikai akciókba való bekapcsolódást, a megjelenést országos múzeumi rendezvényeken, programokon, mint amilyen a Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Őszi Fesztiválja.

 

Napjainkban egy jó tájház rendezvényei, az iskolai oktatás számára nyújtott szolgáltatásai a helyi hagyományos tudás, a szellemi örökség megismerését, megőrzését és élővé tételét szolgálják.

 

A jó tájház sohasem puszta kiállítás, hanem ideális esetben a helyi hagyományőrző programok helye, a helyi közösség tagjai számára a találkozás színtere, és ezen túl pedig a helyi tudás átadásának helyszíne a fiatal generációk és az odaérkező turisták számára.

 

A tájházak hagyományos kereteiket egyre jobban szétfeszítve a helytörténet, a szülőföld szeretete, a lokálpatriotizmus, a helyi közösségformálás gyújtópontjaivá, esetenként vendégforgalmi attrakciókká váltak. Szövetségünk egyik fontos feladata, hogy ebben a funkcióváltási folyamatban kiemelt szerepet kapjon a színvonalas értékmegőrzés, a valós alapokon nyugvó hagyományápolás szellemi és tárgyi feltételeinek következetes biztosítása, a szakszerűség követelményeinek érvényesítése.

 

Amennyiben szeretnének részletesebb információhoz jutni szervezetünkről vagy tagjaink sorába jelentkezni (Belepesi nyilatkozat_2013), kérjük, hogy ügyvezető elnökünket keressék az alábbi elérhetőségeken:

 

Hegedűsné Majnár Márta

3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.

Tel.: 06/20/438-1092

e-mail: majnarmarti@t-online.hu