tájház

Heimatmuseum Nimmesch – Német Nemzetiségi Tájház Himesháza

 

A tájháznak egy eredeti állapotban fennmaradt úgynevezett „Langhaus” ad otthont Himesházán a Petőfi Sándor utca 70. szám alatt.

 

A látogatókat a tájház magyar és német nyelvű szakmai tárlatvezetéssel, színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, bemutató bognárműhellyel és foglalkozásokkal, továbbá állandó és időszakos kiállításokkal várja. A himesházi német önkormányzat jóvoltából új állandó kiállítás is nyílt, Szepesi Anna: “Hordozókendők és női sorsok” címmel.

 

A Heimatmuseum Német Nemzetiségi Tájház feladata a nemzetiségi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek megőrzése és bemutatása, a tájház épületének fenntartása, múzeumpedagógiai foglalkozások, helyi kulturális események szervezése. Az interaktív kiállítások és a múzeumpedagógiai foglalkozások élményszerűvé teszik az ismeretszerzést, ahol érvényesül a látás – hallás – tapintás hármas egysége.

 

A himesházi tájház szakmai tevékenysége meghatározó szerepet foglal el a helyi közösség építésében. A múzeumpedagógiai foglalkozásokkal példaértékű lehetőséget nyújt a német nemzetiségi oktatásban, a megye számos általános és középiskolájából érkeznek csoportok. A helyi civil szervezeteknek lehetőséget nyújt hagyományőrző programok megvalósításában. Helyszínt biztosít a kutatómunkához, segítséget nyújt a tájházat kialakítani kívánó településeknek.

 

A himesházi tájház története

 

A himesházi német nemzetiségi tájház története 1996-ra nyúlik vissza. Ekkor került megrendezésre a helyi iskola harmadik emeletén a himesi németség betelepülésének 275. évfordulójára megrendezett kiállítás. A kiállítás három hónapon át, négy teremben került bemutatásra, helyet kapott egy német és egy székely szoba, valamint iskolatörténeti és egyházi ereklyéket bemutató tárlat. A német szoba berendezését Micheliszné Heil Terézia és Heller Anna vállalta magára.

 

Mivel a lakosság részéről érzékelhető volt az igény az állandó kiállításra, a tárgyi anyag gyűjtése újraindult. A két pedagógus az önkormányzat és a szponzorok támogatásával, a helyi idős emberek segítségével életre hívta a gyűjteményt. A volt jegyzői lakás került felújításra és itt kaphatott helyet az 1997. október 4-én megnyílt Heimatmuseum. Heller Anna ebben az időben egy tanfolyamon vett rész a bajai Eötvös József főiskolán, ahol Beatrix Daul német vendégtanár megismertette a német múzeumpedagógiai gyakorlattal. A múzeum a kezdetektől foglalkozik a gyermekek múzeumpedagógia eszközökkel történő oktatásával, foglalkozások szervezésével. Sikeres öt évet töltött el itt a Heimatmuseum, de miután az önkormányzatnak sikerült egy nagy parasztházat megvásárolnia, átköltözött az intézmény.

 

A múzeum új épülete a főutcával párhuzamos Petőfi Sándor utcában álló 70. számú ház. Az épület eredeti állapotban fennmaradt úgynevezett „Langhaus”, amely 1939-ben épült. Az önkormányzat elvégezte a ház szobáinak és folyosójának renoválását, az udvar és a kert rendbetétele is megtörtént.

 

2004-ben itt került megrendezésre a Német Tájházak I. Országos Találkozója 72 település képviselőinek részvételével.

2005-ben a Közkincs Program keretében múzeumpedagógiai programokat alakítottak ki a tájházban iskolás csoportok számára, nőtt a tájház programkínálata.

2006-ban a Tengertánc II. program keretében került sor a pajta renoválására, egy nyitott szérű kialakítására kemencével és kályhával, valamint az udvar részbeni felújításával lehetővé vált az asztalok és padok felállítása, a pince domb mellett alkalomszerűen színpad is kialakíthatóvá vált. A tájház teljes egészében rendezetté és látogathatóvá vált.

2009-ben a Vendégváró tájházak program révén a tető felújítására és riasztórendszer kiépítésére került sor.

2010-ben a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásának köszönhetően megtörtént a Heimatmuseum-ban az udvar eredeti állapotának megfelelő helyreállítása téglaburkolattal, téglalépcsővel és a kerítés javításával.

2011-ben egy TIOP pályázat keretében múzeumpedagógiai oktatóközpont, bognárműhely, akadálymentes WC került kialakításra, valamint bútorokat és technikai eszközöket szereztek be.

2012-ben és 2013-ban kreatív foglalkozások valósulnak meg kézművesség, néptánc és filmezés területén a himesházi tájházban egy TÁMOP pályázat keretében.