Himesháza

Himesházára érve egy rendezett falukép fogadja a látogatót, ami mutatja az itt élő közösség szervezettségét és összetartását. Himesháza lakói azonos célokat fogalmaztak meg a település működésével kapcsolatban, szívesen tesznek a közös ügy érdekében. Jó példa erre a tájház kialakítása, amelyet a helyiek adományaiból hoztak létre társadalmi munkában.

 

Himesháza fejlett infrastruktúrával rendelkezik: van víz- és szennyvízcsatorna, földgáz, telefon, kábel TV, szélessávú internet, szemétszállítás. Minden belterületi út aszfaltozott, kiépített csapadékelvezetéssel. Himesházán minden szükséges szolgáltatás megtalálható. Két csoporttal működő óvoda, korszerű, magas színvonalú oktatást adó 8 osztályos iskola alapfokú művészeti oktatással, könyvtár, kultúrház, tájház. Helyben van orvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár, posta, takarékbank. Himesháza főterén római katolikus templom és plébánia található. Régóta jól működő időseknek napközi otthonának a meleg étkezési lehetőséget az iskola konyhája biztosítja. A lakosság nagy része Mohácsra és Pécsre jár dolgozni, sokan vállalkoznak a mezőgazdaságban és különféle más területen. Himesházán a sport és kultúra területén több egyesület és csoport tevékenykedik.

 

Himesháza temploma

 

Himesházát temploma jelképezi, sőt nevét is templomáról kapta, ami valószínűleg festett, azaz hímes volt. A templom a falu közepén egy magaslaton áll, uralja a környéket. A templom eklektikus stílusú, egy hajós. A falu lakóinak nagy része római katolikus.

 

Németül a település neve Nimmesch. Himesházán 1721-körül jelentek meg az első német telepesek. Az akkori földesúr Pécs püspöke, Nesselrodei Wilhelm Franz hívta őket Himesházára. 1724-ben a falu közepén, ahol ma a buszgarázs van imaházat építettek szalmatetővel, de ez 28 évvel később a plébániával együtt leégett. Klimo György püspök 1754-ben elrendelte egy templom felépítését. Az oltárok neobarokk stílusban készültek. Dorfmeister István osztrák származású magyar festő (1725-1797) készítette az oltárképeket. A főoltár a védőszentet ábrázolja:„ Szűz Mária születése”.

 

A templom nyugati főfalára került a torony, de nem bírta el a fal és le kellett bontani. Közel 100 éven keresztül nem volt tornya a himesházi templomnak, majd eléje építették a 30 méter magas mostani tornyot.

 

A templom körül temető volt, sokáig temetkeztek ide, a kőfallal körülvett területre. Ma már csak egyetlen sírkő maradt tanúságul. Ez a kereszt 1775-ben került oda, és az 1900-as évek elején még olvasható volt az írás:

„Johannes Michael Ahn

seines Alters 33 Jahr

gestorben am 16. April 1775”

 

Régen több nélkülözhetetlen feladatot is ellátott a templom, ahol ügyeletet tartottak a toronyban aratás idején. Tűz esetén félreverték a harangot. Temetéskor a fiúgyerekek fenn a harangnál figyelték, mikor indul a halottas menet és harangoztak.

 

1723-tól van anyakönyvezés a plébánián. A plébániaépületet később építették, 1851-ben. A templomot is ekkor, 1851-ben renoválták először Boross N. főtisztelendő által. 1857-ben tették föl a nagy harangot a toronyba. 1907-ben renoválták másodszor a templomot, ezt a munkát a Bethlenfalvi Fáy Ferenc mesterember végezte. Ebben az időben Dr. Frey János volt a plébános. Ő volt a leghíresebb plébánosa Himesházának, mert Bécsben szerezte a teológiai doktorátusát és a pécsváradi körzet országgyűlési képviselője volt.

 

1909-ben tartottak missziót a templomban, a himesházi missziós kereszt is ebben az évben készült.

 

Himesházán  szeptember 8-án van a búcsú napja, Kisboldogasszony napján, vagy az ahhoz közelebb eső vasárnapon.

 

1996-ban volt a toronysisak felújítása és megáldása. 2002-ben elkészült az új toronyóra. A himesházi templomban 2004. május 9-én, az évforduló alkalmával megemlékezésül a következő feliratot helyezték el a bejáratnál:

 

„Béke lakozzék falaid között és biztonság házaidban!” Zsolt.122.

Azok emlékére, akik előttünk jártak a hit fényével. A templomépítés 250. évfordulójára.

A hívek

 

Zum Gedächtnis derer die mit dem Licht des Glaubens vor uns gingen.

Zur 250. Gedenkfeier der Kirchenweihe.

Die Gläubigen

 

Himesháza Német Önkormányzata/ Deutsche Selbstverwaltung Nimesch

 

A Himesházi Német Kisebbségi Önkormányzat 1998-ban alakult meg, 3 fővel. Elsődleges célja mindenkor, a törvény adta kereteken belül, a német nemzetiség érdekeinek képviselete, a szabad nyelvhasználat biztosítása, a nemzetiségi nyelv, kultúra és hagyományok ápolása, azok továbbadása a fiatalabb generációnak. A fiatalokban az identitástudat felébresztése és megerősítése.

Községünkben az 1100 fős lakosság 70%-a német nemzetiségi származású, ezért különösen fontos a német önkormányzat számára ez a szerepvállalás. A megalakulása óta támogatja a helyi óvodában folyó kétnyelvű oktatást-nevelést, az általános iskolai nemzetiségi német nyelvoktatást, a középiskolás és egyetemista tanulók német nyelvi továbbképzését, ösztöndíjasokat, a Heimatmuseum működését. A helyi kultúrcsoportok munkájának anyagi és erkölcsi támogatása is kiemelt feladatai közé tartozik. Így támogatja a Himesházi Gyermektánccsoportot, a Sonnenblumen Kórust, az Egyházi Kórust, valamint a helyi Nyugdíjas Klub Kórusát. Himesházának 23 éves testvérkapcsolata van a németországi Hessen tartománybeli Rasdorf községgel. Ennek a mai napig élő, jó kapcsolatnak a fenntartásában és ápolásában is komoly szerepet vállal a Német Önkormányzat. A „Népek Barátsága Egyesület Himesháza”, amelynek egyik fő feladata a testvérkapcsolat ápolása, a Német Önkormányzattal szoros együttműködésben tevékenykedik.

 

A Német Önkormányzat programjai az Adventi készülődés és koszorúkészítés, a farsangi időszakban a „Hutzelsonntag” illetve a Svábbál, a nyári Falunapok keretében nemzetiségi nap szervezése, valamint a helyi kultúrcsoportok kezdeményezéseinek támogatása.

Programjaink többsége faluszintű, nem csak egy-egy kisebb közösséget érintő, kulturális programjaink kistérségi szintű érdeklődésre tartanak számot. Az általunk támogatott csoportokat megyeszerte ismerik és elismerik, szívesen látják őket különböző rendezvényeken. Így például a „Branauer Stimmungsparade” rendezvénysorozat állandó szereplője a himesházi Sonnenblumen Kórus; a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiója által közvetített német nyelvű szentmisék rendszeres résztvevője a himesházi Egyházi Kórus. Gyermek tánccsoportunk tagja a Baranyai Német Táncegyesületnek, melynek munkáját Német Önkormányzatunk is támogatja.

Munkánkkal, sikeres pályázatainkkal a helyi német nemzetiségi hagyományőrző tevékenységeket támogattuk és kívánjuk aktívan támogatni a jövőben is.

 

Német Kisebbségi Önkormányzat Himesháza

 

1998-2002 és 2002-2006

Jakabné Heller Anna        – elnök

Millich Józsefné          – elnökhelyettes

Krammné Mezei Anikó       – tag

 

2006-2010

Poltné Schumann Ildikó              – elnök

Krizákné Gungl Bernadett         – elnökhelyettes

Heller Anna                                   – tag

Micheliszné Heil Terézia                – tag

 

Himesháza Német Önkormányzata

 

2010-2014

Krammné Mezei Anikó                – elnök

Hohmann-né Treitz Henriett       – elnökhelyettes

Kraft Gabriella                     – tag

Heller Anna                                   – tag